Zamówienia i praca

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZSWR/2017 na wybór podmiotu świadczącego usługi specjalistycznego poradnictwa dla Uczestników Projektu

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich poszukuje Wykonawców, którzy przeprowadzą specjalistyczne poradnictwo dla Uczestników Projektu „Zintegrowany system wsparcia rodziny”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 części:

Część I przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dysponującego potencjałem min.
5 specjalistów realizujących 3 powiązane ze sobą w sposób holistyczny usługi wsparcia: poradnictwa psychologicznego, poradnictwa psychologicznego dziecięcego oraz terapię rodzin.
Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez poradnictwo psychologiczne (374 godzin)
Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez poradnictwo psychologiczne dziecięce (850 godzin)
Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez terapię rodzinną (860 godzin)

II. Część II przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na poradnictwie w zakresie problemów uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz poradnictwie w zakresie problemów uzależnienia od hazardu. Zamawiający zakłada, że z poradnictwa w zakresie problemów uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków będą korzystały osoby, które również wymagają poradnictwa w zakresie uzależnienia od hazardu (uzależnienia tzw. krzyżowe). Z uwagi na to, niezbędne jest, żeby całością poradnictwa związanego z uzależnieniami zajmowała się jedna osoba.
Poradnictwo w zakresie problemów uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
i narkotyków (254 godzin)
Poradnictwo w zakresie problemów uzależnienia od hazardu (254 godzin)

III. Część III przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na wykonywaniu pomocy psychiatry środowiskowego.
Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez pomoc psychiatry środowiskowego (140 godzin)

IV. Część IV przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi poradnictwa prawnego.
Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez poradnictwo prawne (160 godzin)

V. Część V przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na poradnictwie w zakresie przemocy domowej.
Poradnictwo w zakresie przemocy domowej (427 godzin)

VI. Część VI przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na udzielaniu poradnictwa obywatelskiego.
Poradnictwo obywatelskie (150 godzin)

VII. Część VII przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegającej na poradnictwie w formie mediacji rodzinnej.
Mediacja rodzinna (600 godzin)

 

Pełne ogłoszenie zostało opublikowane na stronie : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1057588

Załączniki do ogłoszenia:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01.ZSWR.2017
  2. załacznik 1
  3. załacznik 2
  4. załacznik 3
  5. załacznik 4